image-telefon-maler koebenhavn.png
Vælg:MalerarbejdeFacaderenoveringSpartling og filtAndet
!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute("transform","rotate("+Math.min(n/1.4,360)+" 12 12)");if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName("nc-loop_circle-02-24"),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener("visibilitychange",function(){"hidden"==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

Se mere om vores tidligere tilbud

Lejlighed 45m2: (Makeover)

Loft + Vægge

​Afdækning af alle gulve inden påbegyndelse af malerarbejdet (for beskyttelse af gulve)

Huller pletspartles, mærker med svær dækkeevne pletmales, loft og vægge males herefter 1 gang komplet.

Vi maler glans 5 i værelser og stue, vi maler glans 10 i entre/gang og køkken. Vi maler med vådrumsmaling i badeværelse.

​Pris: 4.455kr eksklusive moms, inklusive materialer.

1. standard værelse: (Malerrenovering)

Loft males

Vægge: plet og fuldspartles, slibes, forandringsgrunder,

herefter opsætter vi forbehandlet glasfilt (glatte vægge) Fugning af hjørner og kanter

Mellem-maling og færdig-maling af vægge.

Træværk: Fodlister og dørkarme, malerbehandles i en heldækkende glans 40 (Træværksmaling)

Pris: 8.800kr ekslusive moms, inklusive materialer.

Privatkunder

Er du en privatkunde skal du klikke her

Virksomheder

Er du en virksomhed skal du klikke her

Institutioner

Er du fra en institution skal du klikke her